Djurens samspel gör arbetet lättare

Samspel. Tjurarna Pavarotti, Pimen och Placido tar sig sävligt framåt medan bordercollien Sandie visar riktningen. Bild: Lina Enlund

På Kila gård i Öby hjälper vallhundar till då nötdjuren är ute på bete. Men det krävs mycket av alla parter för att samarbetet ska lyckas.

En tjur lommar upp för den sluttande ängen, tätt följd av två andra tjurar som också i sakta mak tar sig fram i sommarvärmen. De stora djuren är till synes oberörda av omständigheterna kring dem, men...