Distansjobb och munskydd rekommenderas i hela Nyland

Nylands regionala coronakoordineringsgrupp rekommenderar att munskydd används i alla offentliga utrymmen inomhus och i kollektivtrafiken. I skolor rekommenderas att alla elever på årskurs 6 och uppåt använder munskydd. Bild: SPT

Nylands regionala coronakoordineringsgrupp rekommenderar nu distansjobb och munskydd i hela Nyland.

På torsdagskvällen meddelar HUS i ett pressmeddelande att Nylands regionala coronakoordineringsgrupp har fattat beslut om munskyddsrekommendation för alla som är 12 år och äldre. Gruppen har också infört en rekommendation om distansarbete i Nyland.

Rekommendationen gäller till den 16 januari nästa år.

Gruppen rekommenderar att munskydd används i alla offentliga utrymmen inomhus och i kollektivtrafiken. I skolor rekommenderas att alla elever på årskurs 6 och uppåt använder munskydd.

Privata aktörer rekommenderas förutsätta att både personalen och kunderna använder munskydd under offentliga tillställningar, i butiker, i kollektivtrafiken samt i övriga klientutrymmen.

Gruppen uppmanar också arbetsgivare att ordna arbetet på ett sätt som innebär att alla som kan jobba på distans också gör det. Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas arbetsgivaren att uppmana personalen att använda munskydd i alla arbetsutrymmen. Det gäller även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd.

Coronakoordineringsgruppen rekommenderar också att mat- och kaffepauserna ordnas vid olika tidpunkter. Behovet av personliga möten ska övervägas noggrant.

Koordineringsgruppen anser också att det är nödvändigt att ytterligare begränsa offentliga tillställningar som ordnas i kommunerna i Nyland. En snabb beredning av ärendet har inletts.