Dispens för varg i Raseborg och Ingå

På axeln Fagervik i Ingå-Gullö i Raseborg har det under året som gått rapporterats cirka 120 observationer av varg på gårdsplaner eller nära gårdsplaner. Det har fått viltcentralen att reagera. Vargen på bilden rörde sig dock i Koskis i vintras.Bild: Arkiv/Fredrik von Limburg Stirum

Finlands viltcentral har beviljat dispens för störande och fördrivning av varg i Raseborgs södra delar och Ingå. Ifall specialvillkoren uppfylls är det även möjligt att skjuta en varg på området om den inte är folkskygg. Med dispensen försöker man öka vargens folkskygghet.