Dispens för varg i Raseborg och Ingå

På axeln Fagervik i Ingå-Gullö i Raseborg har det under året som gått rapporterats cirka 120 observationer av varg på gårdsplaner eller nära gårdsplaner. Det har fått viltcentralen att reagera. Vargen på bilden rörde sig dock i Koskis i vintras. Bild: Arkiv/Fredrik von Limburg Stirum

Finlands viltcentral har beviljat dispens för störande och fördrivning av varg i Raseborgs södra delar och Ingå. Ifall specialvillkoren uppfylls är det även möjligt att skjuta en varg på området om den inte är folkskygg. Med dispensen försöker man öka vargens folkskygghet.

Dispensen är beviljad enligt jaktlagen på grund av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat mycket viktigt allmänt intresse, inbegripet ekonomiska och sociala skäl.

Vargreviret finns på en förhållandevis tät bebodd landsbygd. Under året som gått har det rapporterats om vargar som varit på gårdsplaner och nära gårdsplaner på området cirka 120 gånger. Det finns också flera fall där vargarna upprepande gånger varit orädda för människor. Dessutom förorsakar vargarna betydande olägenheter för bland annat produktionsdjurhållningen. Under sommaren har vargar rivit får vid fyra olika tillfällen. Vid dessa har sammanlagt 14 får förlorats.

Får skjutas på vissa villkor

Dispenstiden börjar den 7 oktober och dispensen är i kraft till den 27 oktober. Fördrivningen kan ske med hjälp av man fördrivningspatroner, hund och ljus. Vargen kan avlivas, ifall man gående kan närma sig den på cirka 30 meters eller närmare avstånd. Man får även skjuta en var som, trots fördrivningen, inom en timme upprepade gånger återkommer till fördrivningsplatsen. Fångst av varg bör fokusera på individer under ett år. Verksamheten är ledd och 30 personer kan högst delta per gång.

Dispensbesluten grundar sig på de vargobservationer som har skrivits in i Tassu-systemet samt andra utredningar i frågan. Finlands viltcentral strävar efter att grunda en vargrevirsamarbetsgrupp på revirområdet som består av lokala intressegruppers representanter. Inom de närmaste veckorna är det även meningen att ordna ett informationsmöte på området om varg och skötsel av vargstammen.