Diskriminering vid rekrytering är vanligt i Finland

Undersökningar visar att äldre och personer som tillhör etniska minoriteter mer sällan än andra kallas till anställningsintervjuer. Bild: Pixabay

Forskare säger att metoderna för att motarbeta diskriminering vid rekrytering inte fungerar och att mer forskning behövs.

I dag publiceras en översikt som visar att diskriminering i rekryteringsprocesser är vanligt förekommande i Finland, skriver statsrådet och Arbets- och näringsministeriet i ett gemensamt pressmeddelande.

I översikten granskas diskrimineringens karaktär, utbreddhet och hur väl bekämpningsåtgärderna fungerar.

– Forskningen visar att de nuvarande metoderna för att motarbeta diskriminering vid rekrytering är otillräckliga eller inte fungerar. Dessutom behövs mer högklassig forskning i ämnet, säger Ohto Kanninen, specialforskare vid Löntagarnas forskningsinstitut i ett pressmeddelande.

Fiktiva ansökningar

Diskriminering i rekrytering har undersökts genom att forskare skickat fiktiva ansökningar till olika arbetsgivare. Undersökningarna visar att bland annat äldre och personer som tillhör etniska minoriteter mer sällan än andra kallas till anställningsintervjuer.

Översikten visar att undersökningarna inte hittat något tydligt, enskilt verktyg som som systematiskt minskar diskrimineringen.

Anonym arbetssökning är den åtgärd vars effekter har studerats mest, och resultaten varierar avsevärt mellan undersökningarna. I vissa undersökningar har resultaten varit lovande, i andra rentav negativa.

Översikten är en mellanrapport från projektet "Ett icke-diskriminerande arbetsliv: Forskning om nuläget och metoder för att främja likabehandling" som genomförs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

I Finland och många andra länder är diskriminering vid rekrytering förbjudet i lag.