Direktörsracet är i gång i Västnyland

Bild: VN-arkiv

Flera västnyländska kommuner får nya direktörer under de närmaste åren. Det sker samtidigt som kommunerna är vid en brytningspunkt.

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist avgår med pension nästa höst. I grannkommunen Hangö är Denis Strandell 63 år men vill ännu inte yppa om när han tänker gå i pension. I Sjundeå uppnår Juha-Pekk...