Direktionen för intern service onödig

Aila Pääkkö (sdp) med 18 andra fullmäktigeledamöter vill avveckla direktionen för intern service. Ledamöterna lämnade in en motion åt fullmäktige under mötet 13.9. Motiveringen lyder att direktionen i dagens läge bara utgör onödig, dyr byråkrati, med tanke på hur sällan den sammanträder och hur lite där besluts.