Digitalt verktyg för samarbete

Jobbar ihop. Sara Avdi från centrumföreningen, Mikael Roms och Oscar Cavonius från Place2Go samt Marina Strömberg från centrumföreningen och företagare Veera Holmström ser nyttan av att samarbeta.Bild: Victor Stenström

Efter två av utveckling är den fjärde versionen av den digitala mötesplatsen Place2Go färdig. Den är redan i användning av flera företag och föreningar i Hangö och Raseborg.