Kyrkslätt skytteförening och orienteringsföreningen Lynx blir utan understöd - på grund av föråldrad paragraf

Kyrkslätt kommun ger inte understöd till de framgångsrika idrottsföreningarna Lynx och Kyrkslätt skytteförening. Beslutet baserar sig för en föråldrad paragraf som inte finns kvar i några andra Västnyländska kommuner.

Framgångsrika KSF skytten Sebastian Långström.
Ordförande för Kyrkslätt skytteförening, Michael Liljeberg, berättar att 60 procentsgränsen (som innebär att 60 procent av medlemmarna måste vara Kyrkslättbor för att en idrottsförening ska få understöd) är något som man länge har haft problem med. För dem handlade det om en till två Kyrkslättbor för lite.

ANDRA LÄSER