Raseborg välkomnar fler ukrainska flyktingar

Raseborgs stadsstyrelse har beslutat att staden i år beviljar 20–25 kommunplatser för ukrainska flyktingar. Staden kommer dessutom ta emot ungefär lika många kvotflyktingar under våren.

Raseborg beviljar 20-25 kommunplatser för ukrainska flyktingar.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
18.01.2023 10:26 UPPDATERAD 18.01.2023 12:01
Stadsstyrelsen i Raseborg beslutade i måndags att staden beviljar 20–25 ukrainska flyktingar en kommunplats i år. 
Nylands närings-, trafik- och miljöcentral frågade i oktober om kommunernas beredskap att bevilja extra kommunplatser åt ukrainska flyktingar. NTM-centralens svarsalternativ utöver 20–25 kommunplatser var ”några platser”, 50 platser, 75, 100, 150 eller flera platser.
Ukrainska flyktingar som har beviljats tillfälligt skydd i Finland kan från och med mars 2023 beviljas hemkommun i Finland då de bott ett år i Finland. Kommunplatser tilldelas de personer som behöver ett starkare stöd i flytten från en mottagningscentral till en kommun. 

ANDRA LÄSER