Byabussen kan få fortsätta rulla

Försöket med kommunalt ordnad kollektivtrafik i Raseborg föreslås få fortsätta till juli 2021. Stadsutvecklingssektionen behandlade byabussens framtid i måndags.

Byabussens rutter 2020. Efter sommaren ska staden se över trafikeringsområdena.
28.04.2020 12:00 UPPDATERAD 28.04.2020 12:01
I november i fjol fattade stadsstyrelsen beslut om att bussen fortsätter till den 30 juni i år. Stadsutvecklingssektionen i Raseborg föreslår nu för stadsstyrelsen att en 12 månader lång option som staden har för byabussen utnyttjas. Optionen gäller för tiden 1 juli 2020–30 juni 2021.
Byabussen har varit i trafik sedan augusti 2019. Bussens passagerarantal var i genomsnitt 31 per vecka i fjol och 25 per vecka i år. Onsdagarna har varit de populäraste resdagarna. Då trafikerar bussen mellan Fiskars–Pojo-området och Karis.
Efter sommaren ska man se över trafikeringsområdena för att jämna ut antalet passagerare och förkorta enskilda körsträckor. Meningen är ändå att fortsättningsvis jämlikt betjäna hela Raseborg.
Kostnaderna för resten av det här året finns redan i budgeten. I fjol fick staden statsunderstöd som täckte 50 procent av de totala kostnaderna för byabussen. Staden har förhoppningar om stöd också i år, eftersom NTM-centralen har ansett att konceptet är nytt och innovativt.

ANDRA LÄSER