Kesoiltomtens planering inleds

Detaljplanen ska möjliggöra 3 700 kvadratmeter nya affärsbyggnader vid infarten till Hangö.

Nytt liv. Den gamla bensinstationen har länge förfulat infarten till Hangö. Nu blir tomten planlagd för butiker.
Bolaget Castor Real Estates planer för den så kallade Kesoiltomten i hörnet av Sandövägen och Källvägen fortskrider. Nu har staden inlett detaljplaneringen av tomten och gjort upp ett program för deltagande och bedömning. Programmet har godkänts av miljönämnden och delges stadsstyrelsen.
Castor Real Estate köpte fastigheten på exekutiv auktion i fjol. Företaget har meddelat att de bygger fastigheter där andra företag får hyra in sig, men avslöjar inte mera om planerna i nuläget.
Tomten har ett bra läge då den ligger alldeles vid infarten till Hangö. Företaget Castor-Con, med samma ägare, har också köpt en tomt invid Genvägen i Ekenäs.

Nedsmutsning utreds

I den gällande detaljplanen från 1966 är området betecknat som kvartersområde för kombinerade industri- och lagerbyggnader. Målet med planändringen är att förstora Kesoiltomten mot Källvägen och ändra tomtens användningsändamål till affärstomt.
På tomten planeras cirka 3 300 kvadratmeter byggrätt för affärsbyggnader och 400 kvadratmeter för en säsongsaffär.
I samband med planeringsarbetet utreds även trafikförhållandena på Sandövägen och Källvägen. En eventuell nedsmutsning av marken på grund av den gamla bensinstationen ska också utredas med tanke på kommande markanvändning.
ANDRA LÄSER