Det viktiga förtroendet

Oron i Raseborg skall tas på allvar. Ett funktionellt samarbete mellan politiker och beslutsfattare borde vara en självklarhet.

Det började med en enkät som beställts av stadsstyrelsen i Raseborg. Den handlade om hur de tjänstemän i Raseborg som arbetar med politiker i olika sammanhang mår. Svaren var ganska oroväckande då det...