"Det verkar praktiskt"

Besökare. Jessica Kämpe berättar att hon brukar använda biblioteket i Karis. Bild: Jesper Sundström

I Karis kommer biblioteket att ordna informationsmöten där intresserade kan få ta del av hur det nya bibliotekssystemet fungerar. Ann-Kristin Nylund, ansvarig bibliotekarie i Karis, anser att Helle-nätverket endast för med sig positiva saker.

Karis är inget undantag när det handlar om att Lukasbiblioteken är stängda under tiden som det nya bibliotekssystemet installeras. Ann-Kristin Nylund säger att biblioteket håller helt stängt när systemet uppdateras, inte ens läsesalen är öppen.

– Om biblioteket hade varit stängt längre skulle vi ha tänkt annorlunda. Nu kan vi i stället använda tiden för att utbilda personalen. Det finns också annat att göra, säger hon.

När det nya systemet väl är på plats kommer Karis bibliotek att ordna möjlighet för de intresserade att lära sig hur allting fungerar. Själva processen med att låna en bok som finns på biblioteket ändrar inte, däremot sker det en förändring beträffande e-biblioteket.

– Jämfört med tidigare så kommer e-biblioteket att vara annorlunda och därför anser vi det vara en bra idé att gå genom hur det nya systemet fungerar, säger Nylund.

Hon meddelar att det ännu inte finns något exakt datum för när informationsmötena kan ordnas. Biblioteket kommer att meddela närmare om det på bland annat sin webbplats och på Facebook.

– Förstås vill vi göra det här så snabbt som möjligt. Det blir ändå inte förrän det nya systemet är på plats och det introduceras 14:e september.

Bra idé

Jessica Kämpe hör till dem som brukar besöka biblioteket i Karis. Den här dagen sitter hon vid ett bord med olika matematikuppgifter. 16-åringen har nyligen börjat på gymnasiet men hon besöker också biblioteket för att göra annat än läxor.

– Jag brukar läsa böcker och oftast lånar jag biografier eller science fiction-böcker. Den senaste boken jag har läst var Boktjuven och just nu håller jag på med Flyga drake.

Kämpe tycker att det nya Helle-nätverket låter bra. Hon säger att det ibland har hänt att en bok som hon har varit intresserad av inte har funnits på biblioteket i Karis.

– Ibland har jag använt mig av fjärrlån eller sedan beställt böcker från biblioteket i Pojo. Så det här nya systemet verkar vara praktiskt