Det sköna men förrädiska resandet

Ambivalent. Merete Mazzarella har skrivit om glädjen och vådan i att resa. Bild: Cata Portin

Möjligheten att resa, upptäcka och göra sig nya erfarenheter – eller ”er-fara” som Merete Mazzarella så finurligt uttrycker det – kan te sig närmast livsviktigt för många av oss. Men hur rättfärdigar vi de förödande klimatavtryck vårt resande gör på en planet som håller på att gå under? Måste vi avstå helt – eller finns det andra sätt?

Merete Mazzarellas nya självbiografiska essäbok Den försiktiga resenären är en vacker och ställvis vemodig betraktelse över olika slags resande, men det vore väl inte en Mazzarellabok om den inte samt...