Det ska börja kosta att reservera en tomt

Tekniska sektorn i Sjundeå vill införa en avgift för den som vill reservera en kommunägd tomt.

Motsvarande avgift används i de flesta andra kommuner men Sjundeå har inte tidigare tagit betalt för tomtreserveringar.Avgiften föreslås vara olika stor beroende på hur länge den intresserade köparen...