Det ska bli lättare att få fälla träd

Lasse Tallqvist och Torbjörn Ekholm tror att arbetsgruppens förslag ska resultera i en smidigare förvaltning då det gäller trädfällningar. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Om du varken bor i stadsparken eller invid en strand i Hangö, ska du framöver oftast klara dig med en trädfällningsanmälan. Lovförfarandet blir smidigare, men ska ändå inte leda till anarki.

Det har funnits ett utbrett missnöje bland Hangöborna över hur lov för trädfällning utfärdas. Processen med miljötillstånd, som sköts av stadsgeodetens avdelning, har upplevts som både dyr och byråkra...