Det optimala sommarlovet

Bild: VN-ARKIV

Om näringsministern får som han vill diskuterar regeringen i höst tidpunkten för sommarlovet. Frågan har varit aktuell länge. Nu behövs en utredning.

Århundradets värmebölja sveper över Finland just nu. Prognoserna visar att det exceptionellt varma vädret för maj fortsätter.

Redan under förmiddagen i går steg temperaturen över 25 grader på flera ställen i Finland. Normalt ligger temperaturen under mitten av maj kring 15–17 grader. Nu förutspås temperatur närmare 30 grader. Enligt Yles meteorolog Joonas Koskela är det så här varmt i maj en eller några gånger per århundrade.

Vädret är ett säkert samtalsämne som alltid engagerar. Det är också ett av huvudargumenten i diskussionen kring tidpunkten för skolornas sommarlov. Skolorna börjar i mitten av augusti då sommarvärmen är som bäst medan juni oftast varit kall. Väderstatistik från de 50 senaste åren bekräftar tesen, juni har en medeltemperatur kring 15 medan det i augusti är i medeltal är drygt 16 grader. Diskussionen om sommarlovets tidpunkt har blossat upp med jämna mellanrum under 2010-talet.

För ett halvt år sedan startade Södra Finlands rektorsförening ett medborgarinitiativ för att förskjuta sommarlovets start med två veckor. I går hade initiativet knappt 11 700 underskrifter. Att det fram till 22 maj skulle få ihop de 50 000 namn som behövs för att initiativet ska tas till riksdagsbehandling är osannolikt. Men för den skull behöver diskussionen inte stanna av. Snarare är det mer sannolikt att tidpunkten nu börjar diskuteras på allvar.

Förra veckan fick diskussionen en tilläggsdimension då näringsminister Mika Lintilä (C) tog emot en utredning om konsekvenserna för turismen ifall sommarlovsstarten förskjuts med två veckor. Den visar att intäkterna från turismen skulle öka med 2,5 procent på årsnivå eller 219 miljoner euro. Enligt undersökningen skulle utpräglade sommarstäder som Hangö, Nådendal och Nyslott gagnas av att turistsäsongen förlängs. Näringsminister Lintilä har sagt att frågan kommer upp till behandling i höstens budgetförhandlingar eller senast vid nästa regeringsförhandlingar.

Bland skolfolk råder det delade meningar om en förskjutning av sommarlovet är en bra idé eller inte. En del menar att vårterminen redan nu är lång och att skoltröttheten slår till i maj. Det finska lärarfacket OAJ ser ändå positivt på en förskjutning, men ordförande Olli Luukkainen påpekar att man i så fall måste ha ett flerårigt försök.

Skolornas utbildningsrytm rubbar på mycket i samhället. Bland annat studentexamen och antagningarna till högskolor och universitet skulle påverkas.

På arbetsplatser skulle semestrarna fördelas på flera månader. Nu är det oftast juli som räknas som högsommar men alla jobb kan inte stanna av då. Om skolorna börjar i slutet av augusti skulle också den månaden vara attraktiv.

Strukturen på sommarlovet har varit densamma sedan 1970-talet då man övergick till femdagarsvecka.

Det mesta i samhället har förändrats på drygt 40 år så en utredning om tidpunkten för sommarlovet är väl värd att göra nu. Då kan man väga in pedagogiska aspekter, turism, väderstatistik och konsekvenser för samhället i övrigt. Den högsommarvärme som råder just nu är exceptionell och inte ett argument för att låta bli att flytta på sommarlovet.

Det bör ändå påpekas att en förändring ska ske på skolans villkor. Det är pedagogiken och elevernas välbefinnande som ska vinna på en förskjutning av sommarlovet.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland