Det nya havsnära bostadsområdet Ingåstrand går framåt – inga besvär sinkade planläggningen

Planområdena Ingåstrand och anslutande Kyrkby båthamn ligger i Ingå centrum i havsnära miljö. Detaljplanerna som godkändes i juni godkända och vann laga kraft i augusti möjliggör en betydande utveckling av centrum och småbåtshamnen.

På Ingåstrandområdet har man planerat höghus och småhus för till och med 250 invånare. Servicen utvecklas och utvidgas i hamnen och dess närhet på båda sidorna om ån. Intill Kyrkfjärden, som bland annat är känd för ett rikt fågelliv, planeras ett promenadstråk som löper genom hela centrumområdet.

- De förutsättningar som planerna skapar för nya invånare medför mer året runt-boende och ökar efterfrågan på tjänster i kyrkbyns kärna. Detta gynnar alla Ingåbor. I och med att planerna vunnit laga kraft kommer vi vidare med den noggrannare planeringen av gatu- och husbyggnationen liksom med marknadsföringen av projektet tillsammans med våra samarbetspartners, säger Ingås samhällstekniska direktör Aija Aunio.

Byggandet börjar med gator och kommunalteknik planenligt på våren 2020. För bostädernas och affärslokalernas förverkligande ansvarar Inkoon Keskustakehitys Oy. Med i utvecklingsarbetet är Andelslaget Finlands Bostadsmässa som kommer att arrangera en bostadsmässa på området sommaren 2022.

Mer läsning