Det måste gå att ingripa då journalister förföljs

Bild:

Ett sjuttiotal chefredaktörer för finländska medier sätter i dag ned foten i ett gemensamt ställningstagande för att få stopp på de trakasserier och hot som drabbar journalister. Chefredaktörerna efterlyser ett starkare rättsskydd för journalister. Här är uppropet:

Chefredaktörernas ställningstagande:

"Journalister och andra som öppet arbetar under eget namn utsätts för konsekventa påtryckningar och direkta hot. Under den senaste tiden har trakasserierna förvärrats ytterligare. Förövarna har inte kunnat stoppas inom ramen för den befintliga lagstiftningen.

Som chefredaktörer för finländska medier kräver vi att rättsskyddet för journalister och andra som arbetar inom offentliga yrken förbättras. Nu behövs mod för att vid behov ändra lagstiftningen och se över rådande rättspraxis.

En stor del av dem som trakasserar är anonyma eller använder falska namn för att ge en bild av spontanitet. En del ger sken av att uppträda i yttrandefrihetens namn eller enligt någon annan av de finaste principer som råder i ett fritt samhälle. Tillsammans bildar de ändå något som verkar vara en gemensamt maskinerad och systematisk verksamhet, till exempel när det gäller journalister som Turun Sanomats/Lännen Medias Rebekka Härkönen, Yles Jessikka Aro och andra kända journalister.

Vi vädjar till riksdagsledamöter och tjänstemän som arbetar med lagstiftning att uppdatera den så att lagstiftningen svarar mot nya utmaningar.

Begreppet olaga förföljelse som infördes i lagen för några år sedan var ett steg i rätt riktning, men täcker inte alla de situationer som hybridpåverkan och det allt mer avancerade informationskriget för med sig.

I värsta fall är trakasserier och hot som riktas mot en journalist så omfattande att de kan klassas som systematisk förföljelse.

Förföljelsen är ett hot mot yttrandefriheten även i Finland. Journalisten har svårt att fortsätta utföra sitt samhälleliga värv, sitt dagliga arbete på bästa vis. Förföljelsen hotar leda till självcensur.

Vi godtar inte att det finländska samhället utvecklas på ett sätt där vem som helst som förekommer i offentligheten och som står för öppenhet kan utsättas för trakasserier och svartmålas utan att det finns möjligheter att ingripa."

Arno Ahosniemi, Kauppalehti och Chefredaktörernas förening rf.

Jaana Ala-Lahti, Jurvan Sanomat

Tommi Berg, Uusi Lahti

Marit af Björkesten, Svenska Yle

Alberto Claramunt, Nykypäivä, Verkkouutiset

Heidi Ekdahl, Kymen Sanomat

Mats Ekman, Syd-Österbotten

Eija Eskola-Buri, Uudenkaupungin Sanomat, Laitilan Sanomat

Ville Hakala, Seutuneloset

Satu Heinilä, Järviseutu

Mikko Heino, Helsingin Uutiset, Länsiväylä, Vantaan Sanomat

Arto Henriksson, Loviisan Sanomat

Marina Holmberg, Västra Nyland

Markku Huusko, Uusi Suomi

Susanna Ilmoni, Hufvudstadsbladet

Jouko Jokinen, Yle

Päivi Kallo, Länsi-Uusimaa

Karri Kannala, Tamperelainen

Petri Karjalainen, Kouvolan Sanomat

Kyösti Karvonen, Kaleva

Perttu Kauppinen, Etelä-Suomen Sanomat

Jouni Kemppainen, Maaseudun Tulevaisuus

Kari Kivelä, Iltalehti

Janne Koivisto, Turkulainen

Pasi Koivumaa, Karjalainen

Vesa Koivumäki, Ikkuna

Antti Kokkonen, Lapin Kansa

Emilia Kullas, Talouselämä

Virpi Kupiainen-Ämmälä, Epari

Helén Kurri, Östnyland

Anne Lahnajärvi, Uusimaa

Marianne Lahti, Komiat

Timo Laitakari, Länsi-Savo

Pekka Lakka, Kaakon Viestintä

Tomi Lähdeniemi, Satakunnan Kansa

Sari Merilä, Somero-Lehti

Pekka Mervola, Keskisuomalainen

Kenneth Myntti, Österbottens Tidning

Juha Määttä, Suomenmaa

Jari Niemi, Itä-Häme

Kaius Niemi, Helsingin Sanomat

Ella Nurmi, Viiskunta

Niklas Nyberg, Vasabladet

Antti Oksanen, Taloustaito

Mari Pajari, Uutisvuoksi

Kauko Palola, Keskipohjanmaa

Ville Pernaa, Suomen Kuvalehti

Mika Pettersson, STT

Markus Pirttijoki, Kainuun Sanomat

Ville Pohjonen, Salon Seudun Sanomat

Matti Posio, Lännen Media

Olli Pursiainen, Suupohjan Sanomat

Janne Rantanen, Länsi-Suomi

Jaana Rautio-Teijonmaa, Itä-Savo

Joonas Romppainen, Keski-Uusimaa

Seppo Rönkkö, Savon Sanomat

Tapio Sadeoja, Ilta-Sanomat

Eeva Sederholm, Etelä-Saimaa

Tom Simola, Åbo Underrättelser

Mikko Soini, Hämeen Sanomat

Satu Takala, Ilkka

Mari Teinilä, Kotimaa

Taina Tukia, Kunnallislehti, Kaarina-lehti

Jussi Tuulensuu, Aamulehti

Kati Uusitalo, Loimaan Lehti

Kari Vainio, Turun Sanomat

Toni Viljanmaa, Pohjalainen

Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti

Lasse Virtanen, Aamuset

Merja Ylä-Anttila, MTV Uutiset

Laura Ääri, Aamuposti

VN