Det lyckliga landet – där folk klagar

Finland placerar sig i toppen i olika jämförelser. Det betyder inte att alla har det bra. Konstruktiv kritik har en given plats i ett öppet samhälle.

Världens stabilaste stat och mest oberoende rättsväsende. Världens bästa utbildning och mest läskunniga folk. Minst organiserad kriminalitet i världen och den bästa tillgången till myndighetsinformati...