Efter fritidschefens oro i VN: Det lobbas på bred front i Raseborg för förebyggande arbete bland unga

Heidi Åkerfelt är ny i Raseborgs stadsfullmäktige och kommer bland annat driva frågan om förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Bild: Lina Enlund

Ett sektorövergripande förebyggande samarbete mot droganvändning bland barn och unga har efterlysts i flera år. Fast flera vill samma sak är det inte alldeles enkelt att nå dit – men nu kan det vara på gång.

I tisdagens Västra Nyland uttryckte staden Raseborgs fritidschef Fredrika Åkerö stark oro för Raseborgsungdomarnas mående. Allt fler barn och unga har ångest och det är inte helt ovanligt att de själv...