Det lilla elbolaget sätter energi på framtiden

Elbranschen blir allt mer tjänstebaserad och Ekenäs Energi gör allt för att kunna möta kundernas behov i framtiden, säger vd Frank Hoverfelt. Bild: Lina Enlund

Ekenäs Energi har de nöjdaste elkunderna i landet. Småskaligheten är en fördel som man vill värna om genom behärskad tillväxt.

En färsk nationell undersökning visar att Ekenäs Energi har de nöjdaste kunderna bland elförsäljningsbolagen.Undersökningen mätte image, kundernas förväntningar, produkt- och tjänstekvalitet samt valu...