Det kristna kärleksidealet kallar att hjälpa våra medmänniskor

Bild: HBL

I en rättsstat bör man naturligtvis följa lagar och förordningar, men den gyllene regeln uppmanar oss att i tillämpandet av direktiven bemöta varandra med medmänsklighet.