Det kan bli dyrare att sälja tobak

Bild:

Sydspetsens miljöhälsonämnd vill inte höja avgifterna för att övervaka tobaksförsäljningen Hangö, Raseborg och Ingå.