Det här skrev VN om krigsutbrottet 1939

80 år sedan. Den 2 december 1939 pryddes Västra Nyland av en rubrik om att Finland var i krig. Dessutom fanns det en bild på Carl Gustaf Mannerheim. Bild: VN-arkiv

Västra Nyland utkom inte dagen efter att vinterkriget hade börjat, men nog den 2 december 1939. Nedan följer ett sammandrag av vad tidningen skrev om att Finland var i krig.

Ryssland har angripit Finland. Den rubriken toppade Västra Nylands första sida den 2 december 1939 och största delen av tidningens fyra sidor ägnades åt krigsutbrottet. Bland annat publicerades en sam...