"Det här har man väntat på i 165 dagar"

Glada beväringar i civila kläder springer ut från Nylands brigad då de fått sin sista order: "Reserviin poistu!". Bild: Moa Aulanko

På torsdag fick beväringarna en sista order: att springa ut från Nylands brigad. Mångas tjänstgöring är nu över.

Beväringarna är lättade att få lämna sina tjänstgöringsmånader bakom sig, men de poängterar ändå att de lärt sig mycket. – Det har varit givande, men tungt. Nu känner man sig fri, säger Casper Karlsso...