Det här är festivalen som fick mest coronastöd i Västnyland

Bild: Jakob Granfors Photography

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat understöd till konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar som har lidit av coronarestriktionerna. Drygt fem miljoner delades på 59 sökande, tre av dem i Västnyland.

Arrangörsföreningen bakom musikfestivalen Augustinatten får 26 000 euro i coronastöd för försvårad verksamhet. Trots coronarestriktioner blev festivalen slutligen lyckad.– Vi hade ett större område oc...