Det fördolda blir synligt

Politisk bild. Putin fångad av Juha Metsos kamera. Bild: Juha Metso

Pressfotograf eller konstnär? Juha Metso kan inte placeras in i ett visst fack. Hans stil och ambition är vidare än så.

Juha Metso (född 1965) är en fotograf som inte låter sig definieras så lätt. I hans produktion finns nyhets- och reportagebilder, men för den skull är han ingen renodlad pressfotograf. Hans många gånger starka bilder har en klar konstnärlig ambition där en egen stil och röst utkristalliserar sig i de många gånger rätt starka bilderna.

Ryssland och Karelen

På Galleri Zebra i Karis finns ända fram till den 29 juli ett rikt urval, närmare trettio stycken, där de flesta är svartvita fotografier och i stort format. Här finns en tydlig växelverkan mellan människa och materia. Snön utgör ett naturligt kamouflage för människan som assimileras i den omgivande miljön.

Bilderna har ett skenbart uttryck av spontanitet, men vid närmare begrundan visar de sig ändå vara välplanerade och tillrättalagda. Inte sällan finns här starka symboliska element där man kan utläsa hur det starka i livet ställs mot det svaga, och ibland med en underton av politiskt ställningstagande.

Fotografen arbetar för tillfället i Sankt Petersburg och fotograferar gärna miljöer i Ryssland och Karelen där han på olika sätt fångar den lokala kulturen med sin kamera. För några år sedan var det kulturen i Benin i Afrika som var föremål för hans uppmärksamhet.

Juha Metso har även gjort sig ett namn som en fotograf som förutom politiker, fångat personer inom populärkulturen med sin kamera. Bland dem kan nämnas Tina Turner på den internationella scenen och Juice Leskinen på den inhemska.

Mer än kameran

Fotografen använder sig även av performance och videokonst för att få fram sin ambition som är att synliggöra det som sker i möten mellan människor. Ändå är det som om mötet mellan objektet på fotografierna och betraktaren är det som blir det centrala. Inte minst i uttrycksfulla ansikten på särskilt äldre personer, bland dem en tandlös gumma.

På ett annat fotografi ses Putin i en mindre fördelaktig pose. Fotografen gör ingen skillnad mellan människa och människa. Alla behandlas utifrån samma utgångsläge oavsett position. Som en kontrast mot det direkta tilltalet i bilderna, finns fotografier där människan i stället förvandlas till en form av skuggbild där den yttre formen på objektet blir det centrala och det dolda dominerar.

Vissa av bilderna kan även te sig outgrundligt provocerande i sin direkthet. Bland dem en naken kvinna med ett spädbarn i ett landskap täckt av snö.

Själv är fotografen inte särskilt fokuserad på det fototekniska. Han har en ambition att fånga och ge uttryck för något explicit, och använder då de medel som står till buds. Till exempel säger han sig inte fotografera snö, utan han "målar med snö". Kameran kan likaväl utgöra en pensel och enbart ett medel för det han egentligen vill berätta.

FAKTA

Om utställningen

Putin och snön är en fotoutställning som pågår på Galleri Zebra i Karis ända fram till den 29 juli.

Fotografen är Juha Metso.

Utställningen är öppen tisdagar till fredagar klockan 11–17, samt lördagar 11–16. (Stängt 24–25 juni).

Mer läsning