Det finns alternativ till automatmat

Kerstin Eggert (t.v.) och Inga-Britt Fagerström förbereder för dagens leveranser av hemkörda matportionerBild: Lina Enlund

Raseborg ska förenhetliga systemet med hemkörd mat till äldre. Alla ska erbjudas matautomater. Men alla vill ingalunda ha en automat. De väljer alternativa lösningar i stället.