Det brådskar att reparera olycksdrabbat stamvägsavnitt i Sjundeå – men staten har inga pengar

Projektet att flytta en 1,3 kilometer lång sträcka av stamväg 51 i Pickala i Sjundeå lite norrut är av högsta prioritet för NTM-centralen. Avsnittet har hög olycksfrekvens och vägrenarna riskerar att rasa. Projektet kunde genomföras år 2020 – om finansieringen ordnas.

I ett pressmeddelande om riskerna med att använda träpålar vid vägbyggen konstaterar NTM-centralen att vägförbättringen vid Hamossen i Sjundeå hör till de fyra mest brådskande projekten i Nyland. Två av de fyra prioriterade projekt som NTM-centralen räknar upp har fått finansiering, men Sjundeåbygget hör inte till dem. Kostnaderna för renoveringen beräknas vara 3,5 miljoner euro.

Orsaken till vägförbättringen är trafiksäkerheten. Åren 2012–2016 har det på den här vägsträckan inträffat tolv olyckor, av vilka två ledde till personskador. Enligt NTM-centralen är vägrenarna gropiga och bär dåligt, vilket sannolikt beror på att de träpålar som använts då vägen byggts murknat. Om träpålarna under vägen bryts kan vägen snabbt bli ännu sämre.

Vägplanen för vägavsnittet var till påseende under hösten.