Det blev lättare att erkänna faderskap

Faderskapslagen reformerades vid årsskiftet. Den nya lagen är rejält modernare än den gamla lagen från 1976.

Att bli förälder är en stor sak. För både myndigheter och omgivning är det nog aldrig oklart vem som är mamma till den nyfödda. Faderskapet däremot har krävt utredning och erkännande efter födseln om föräldrarna inte är gifta.

Fram till årsskiftet, vill säga. För nu har faderskapslagen förnyats. Numera är det möjligt för sambopar att fastställa faderskapet innan barnet fötts vid ett besök på rådgivningen. Det är en rejäl uppdatering till den tid vi lever i nu, konstaterar ledande socialarbetaren i Ingå, Gun-Viv Glad-Jungner.

– Det blir lättare för familjerna nu.

Tidigare gick proceduren kring faderskapsutredningen till så att kommunens socialbyrå fick en anmälan från magistraten om att ett barn fötts.

– Då kallade vi in mamman och den tilltänkta pappan för ett faderskapserkännande hos barnatillsyningsmannen.

I och med den nya lagen bokar föräldrarna i stället en tid hos rådgivningen för att fastställa faderskapet. Det här besöket görs ungefär i trettionde graviditetsveckan.

– Många föräldrar har blivit glada över att det blir enklare. I oklara fall bollas ärendena dock fortfarande till socialväsendet, säger Gun-Viv Glad-Jungner.

Längre än vanligt besök

Personalen på rådgivningsbyrån har utbildats med tanke på sitt nya uppdrag. Johanna Järvinen som jobbar som barnmorska på rådgivningen i Ingå är en av dem som via jobbet påverkas av lagändringen. Några extra personalresurser får de inte trots att de får nya uppgifter.

– Besöket då faderskapet ska erkännas kommer ju att vara längre än ett vanligt rådgivningsbesök, så såtillvida kan det märkas i resurseringen. Det blir också mera pappersarbete för oss.

Å andra sidan konstaterar hon att Ingås befolkningsmängd är liten och det föds ganska få barn per år (se tabell).

– Eftersom klienterna inte är så många har vi nog redan nu kunnat ge tid för längre besök åt dem som behövt det.

Efternamnsproblem kvar

Johanna Järvinen tycker den nya lagen är bättre än den gamla. En svaghet har hon dock funnit och den påtalade hon även då hon fick utbildning inför sin utvidgade arbetsbild:

– Trots att faderskapet fastställs innan födseln så får barnet inte pappans efternamn. Barnet får fortfarande mammans efternamn om föräldrarna inte är gifta. Det kan bytas först i samband med att förnamnet ges.

Kan inte motsätta sig

Hittills har mamman kunnat motsätta sig en faderskapsutredning, men den rätten har man frångått i och med den nya lagen. Det här stärker både pappans och barnets ställning.

Om en man anser att han är ett barns far så kan han i fortsättningen väcka talan för att fastställa faderskap. Därtill blir det möjligt att fastställa faderskapet retroaktivt för dem som fötts innan den nya lagen trädde i kraft.

Grundtrygghetsnämnden i Ingå har den nya faderskapslagen på agendan på sitt möte på torsdag nästa vecka. Då ska lagändringen antecknas till kännedom av nämnden.

Fakta

Antal levande nyfödda 2013–2015

2013, 2014, 2015

Hangö 62 61 34

Raseborg 249 225 182

Ingå 60 42 34

Sjundeå 60 61 52

Kyrkslätt 448 411 307

Lojo 432 445 323

Siffrorna baserar sig på Statistikcentralens uppgifter den 22.1.2016.