Det behövs åtgärder för att minska viltolyckorna

I Raseborg förekom det högsta antalet viltdjurskrockar – hela 365, och i Salo näst mest olyckor med hela 318.

Det skedde 12 000 viltdjursolyckor i Finland 2018, varav 7 000 involverade hjortdjur. Sydvästra Finland har en hög förekomst av olyckor som orsakar inte bara extremt mycket materiell skada för fordon, men även reella risker för människor.

I Raseborg förekom det högsta antalet viltdjurskrockar – hela 365, och i Salo näst mest olyckor med hela 318. Det betyder att bilförare i Egentliga Finland och Nyland har en av Finlands största risker för att vara med i en viltdjursolycka.

Viltdjursbeståndet är också en risk med tanke på att fästingarna fortsättningsvis breder ut sig i hela Finland. En teoretisk möjlighet är också att vargbeståndet ökar med ett ökande viltdjursbestånd. Enligt den nuvarande situationen skulle man kunna öka på jakten för att på så sätt få ner beståndet.

SU i Nyland anser, i enlighet med Svensk Ungdoms kongressbeslut, att de lokala beslutsfattarna, NTM-centralen och forststyrelsen bör ta tag i frågan en gång för alla, och vidta åtgärder för att förhindra materiella och mänskliga skador.

Sebastian Tolvanen, styrelsemedlem, SU i Nylands kretsstyrelse