Dessa unga vill jobba i sommar

Hoppfulla. Gymnasisterna Isak Slöör, Oskar Henriksson, Heidi Rönnblad, Wanda Grönroos och Rebecca Berglund har det rätt väl förspänt i fråga om sommarjobb.Bild: Lina Enlund

Just nu är det hett på arbetsmarknaden. Sommarjobbare och säsongsarbetare rekryteras och skolorna ledigförklarar höstens tjänster.

NTM-centralen i Nyland publicerar månatligen statistik över sysselsättningsläget i regionen. Enligt den senaste statistiken från januari 2018 fanns det 384 personer arbetslösa i Hangö och 1 274 i Raseborg.

– Om vi tittar tillbaka på tidigare statistik kan vi se att det helt klart går mot ett bättre sysselsättningsläge. I januari 2017 var motsvarande antal i Hangö 461 och 1 443 i Raseborg och i januari 2016 var 598 personer arbetslösa i Hangö och 1 600 i Raseborg, säger Majvor Lindstedt sakkunnig på Nylands arbets- och näringsbyrå i Raseborg.

Den 6 mars fanns det enligt TE-centralen 48 lediga jobb i Hangö varav 17 var sommarjobb eller korta tidsbundna jobb.

I Raseborg fanns 91 lediga jobb varav 16 var sommarjobb eller korta tidsbundna jobb.

Ledigförklarade jobb, som varar över 12 månader var totalt 64 till antalet. Av dem fanns 13 i Hangö.

– De här är jobb som är meddelade till Arbets-och näringsbyrån och finns på våra webbsidor www.te-tjanster.fi och antalet varierar från dag till dag, säger Lindstedt.

På Facebook finns en grupp som heter Lediga jobb i Raseborg/Avoimet työpaikat Raaseporissa och en motsvarande för Hangös del.

– Jag har märkt att en stor del av de jobb som där är ledigförklarade även finns på TE-byråns sidor, vilket är bra. Då når de så många som möjligt.

I synnerhet den här årstiden finns det vissa branscher med större behov än andra.

– Som även tidigare år ledigförklaras just nu platser för lärare och lektorer med start i augusti. Nu har vi också högsäsong för sommarjobb och säsongarbete. Sedan många år tillbaka är det kockar, servitörer, köksbiträden och trädgårdsarbetare som efterlyses. För tillfället finns det många lediga jobb inom de här kategorierna. I vår region har vi även mer eller mindre ständigt behov av personal inom hälso- och sjukvårdssektorn, allt från personliga assistenter till läkare.

Möts inte alltid

Att få de arbetssökandes profil att matcha de behov som finns hos arbetsgivarna är en återkommande utmaning.

– Det finns lediga jobb och det finns arbetssökande, men av vissa orsaker möts dessa inte alltid. För att nämna några stötestenar så kan det vara fråga om bristfälliga språkkunskaper; i vår region finns olika jobb inom servicebranschen och det är nödvändigt att kunna betjäna helst på svenska, finska och även gärna på engelska.

Enligt Lindstedt förekommer det även brister i sökandens kunnande och ibland i deras förmåga att arbeta tillräckligt självständigt.

– I dagens läge innebär ett yrke många gånger mångsyssleri, med vilket jag avser att man måste se stora helheter och kunna lära sig samt utföra olika arbetsuppgifter inom yrket.

Såväl arbetssökande som arbetsgivare kunde här komma varandra till mötes.

– Den arbetssökande borde fundera på hur han eller hon kan förkovra sig i arbetsmarknadens behov. Arbetsgivaren borde fundera på hur han eller hon kan hjälpa exempelvis en ung person ut i arbetslivet.

Detta med utbud och efterfrågan som inte möts är inte bara ett regionalt problem. Problemet är strukturellt. Företagen har ett stort behov av och intresse för att anställa fler arbetstagare, men det råder brist på lämplig arbetskraft. Samtidigt är arbetslösheten hög. Ett särskilt orosmoment hänger samman med sysselsättningen bland ungdomar och unga vuxna.

– Även om den totala sysselsättningsgraden i Finland har stigit till den högsta nivån på nästan 27 år, har sysselsättningsgraden bland 15–24-åringar minskat med över 9 procentenheter och bland 25–34-åringar med över hela 12 procentenheter sedan år 1989. Det förefaller alltså som om unga vuxna har det klart svårare än tidigare att komma in i arbetslivet, säger Sparbanksgruppens chefsekonom Timo Vesala.

Sedlar som sluss

Så kallade sommarjobbssedlar är ett sätt för ungdomar att få in foten i arbetslivet. Förutom att Raseborg anställer ungdomar för olika sommarjobb inom staden stöder man ungdomar födda år 2002 med så kallade sommarjobbssedlar. Ungdomarna kan med hjälp av sommarjobbssedeln söka jobb i företag, föreningar, organisationer, klubbar, stiftelser och församlingar som har ett FO-nummer.

Stödet som betalas är max 400 euro, dock högst hälften av den bruttolön som betalas till ungdomen.

Arbetsgivaren betalar lön och arbetsgivaravgifter. Arbetstiden bör vara minst en månads heltidsarbete eller motsvarande total arbetstid under en längre period. Med andra ord kan det också vara deltidsarbete men måste totalt omfatta minst 150 timmar. Anställningsförhållandet ska infalla någon gång mellan 1 juni och 31 augusti.

Samma princip används även hos vissa företag. Till exempel OP Raseborg erbjuder sommarjobb åt femtio unga på bankens bekostnad. OP Raseborg erbjuder sommarjobb i två veckor åt femtio ungdomar i åldern 15–17 år. Ungdomarna anställs av lokala allmännyttiga föreningar. Föreningarna erbjuder jobb och banken betalar lönen på 400 euro för två veckor.

– För ungdomar under 18 år kan det vara svårt att få det första sommarjobbet. Vi vill på det 15–17-åringar att få arbetserfarenhet, säger OP Raseborgs administrativa chef Tove Sjöberg.

Arbetstiden är i enlighet med lagen, det vill säga 8 timmar per dag.

Detta är en del av bankkoncernens kampanj Sommarjobb som gav jobb åt 1 100 ungdomar över hela landet förra sommaren.

Blivit svårare

Åsa Raunio som är studiehandledare vid Ekenäs gymnasium säger att hon påminde eleverna i januari om att det är dags att ansöka om sommarjobb på staden. Studiehandledarens tid med eleverna i grupp är begränsad och fokuserar på de olika alternativen för vidarestudier.

– Å ena sidan borde man lyfta fram sommarjobben mer men det känns samtidigt lite jobbigt eftersom det har blivit svårare att få sommarjobb och det finns många som inte lyckas med det.

Eleverna verkar ha lyssnat på studiehandledaren. Heidi Rönnblad har sökt jobb på parkavdelningen på Raseborgs stad men ännu inte fått besked.

Wanda Grönroos har det läget under kontroll för hela sommaren. Hon ska jobba på begravningsplatserna och i föräldrarnas bar. Rebecca Bergholm ska jobba på Café Carl de Mumma hela sommaren.

Isak Slöör ska jobba på Ekenäs Camping precis som förra sommaren. Även Oskar Henriksson ska söka sommarjobb hos Forcit där han var i fjol.

Ungdomarna är överens om att det är vanligast att man tar sitt första sommarjobb när man gått ut nian.

– Första sommarjobbet är svårast att få, säger Henriksson.

– Det blir också väldigt svårt om man börjar söka jobb för sent, säger Slöör.

– Sommarjobbssedeln hjälper så man får in en fot i arbetslivet, säger Bergholm

De är överens om att pengarna, när allt kommer omkring, är av sekundär betydelse.

– På sikt, när arbetsdagarna blir längre, vill man ha ett jobb som man trivs med. Framför allt vill man ha arbetserfarenhet, något att sätta på cv:n. Då är pengarna en bonus, säger de.

Raseborgs jobbmässa

Fredagen den 23 mars klockan 15–18 ordnar Raseborgs stad en jobbmässa på Axxell i Karis.

På Raseborgs jobbmässa kan arbetssökande knyta kontakt med olika arbetsgivare och vice versa.

Också organisationer som erbjuder rekryteringstjänster och skolor deltar i jobbmässan.

Tanken är att skapa möten mellan arbetsgivare och invånare.

Jobbmässan ordnas av stadens utvecklings- och sysselsättningsavdelningar i samarbete med Axxell, TE-byrån, Luksia och Duuniagentti, Novago och Rekrytoimalla Hyvinvointia, Novia, Företagarna i Raseborg och Tenala-Bromarf Företagare.