Dessa tider kräver ansvar av oss alla

Jag förstår att många finner det orättvist med samma regler för hela Nyland. Dessvärre är det nödvändigt.

För en vecka sedan var det exakt ett år sedan Maarit Feldt-Ranta lämnade oss, och lämnade djupa minnesspår efter sig. Å ena sidan känns det som i går då vi träffades senast, å andra sidan är det som h...