Deras forskning ger nya data om våra egna mördarceller som kan döda cancerceller

Forskarteam. Åbo Akademi-studenten Hans Bergman hans handledare Christer Lindqvist har i sin forskning nått intressanta resultat. Dessa ska snart publiceras i den vetenskapliga journalen Anticancer Research. Bild: Lina Enlund

Ingåbon och cellbiologistudenten Hans Bergman, 25, har i sin pågående pro gradu-avhandling nått resultat som kan påverka den framtida cancerforskningen.

– Fem till tio procent av alla celler i vårt blod är naturliga mördarceller, så kallade NK- celler (natural killer cells). De här cellerna är en viktig del av vårt immunförsvar och har två egenskaper:...