Den viktiga vardagsekonomin

Bild: Ksf Media-arkiv

Unga behöver lära sig mer om ekonomi. Men behövs det ett skilt läroämne för det eller kan undervisningen inkluderas i andra ämnen?

Veckopeng i hemmet för utförda sysslor är en bra start på ekonomisk fostran för barn. Nordeas barnfamiljsundersökning (2017) visar att 60 procent av föräldrarna ger vecko- eller månadspeng åt sina bar...