Den sista turen har inte gått

Ger inte upp. – Det här har inte gått rätt till, man måste försöka kämpa. Vi är inte den enda familjen som lider av det här. Det är ett stort regionalt problem, säger Petra Ekman-Kolehmainen. Bild: Johan Kvarnström

Då påsken är över återgår de västnyländska pendlarna till en vardag med krympt kollektivtrafik.– Det blir väldigt jobbigt, men vi fortsätter kämpa, säger Kyrkslättbon Petra Ekman-Kolehmainen vars son drabbas.

Y-tåget har kört sina sista vardagsturer till Karis och Ingå. Framöver kör det som längst till Sjundeå, två turer på morgonen och två på sena eftermiddagen. För det arrangemanget betalar nyckelkommunen en räkning på några hundra tusen euro om året.

Dessutom är en stor del av busstrafiken hotad i och med att Helsingforsregionens trafik (HRT) överväger att säga upp samarbetsavtalet med bussbolagen Amper i Pojo, Wikströms bussbolag i Bromarv och Pohjolan Liikenne.

Det är i så fall en följd av att västmetron börjar trafikera och busslinjenätet förändras.

Både Johan Amper och Ralf Wikström sade nyligen till VN att ett upphävt avtal kan äventyra hela den västnyländska busstrafiken.

HRT:s ledningsgrupp har två måndagar i rad valt att remittera frågan för att utreda den ordentligt innan man fattar beslut. Det sker troligtvis i början av april.

"Fel turer stannar"

En annan försämring är att allt färre fjärrtåg stannar i Kyrkslätt, från och med söndag endast två stycken, de så kallade båttågen.

– Det är sorglustigt att de som ska på kryssning kan ta tåget, men inte de som pendlar till jobb och studier, säger Petra Ekman-Kolehmainen.

Hon är en av de 1 800 som skrivit under namninsamlingen mot att fjärrtågen slutar stanna i Kyrkslätt under pendlingstid. Den överlämnades till VR:s representanter på ett invånarmöte den 10 mars.

Hennes intresse i tågfrågan är extra stark i och med sonen som pendlar till Karis för studier vid Axxell.

I stället för fjärrtågsresor på mellan 26 och 32 minuter får han nu längre bussresor.

– Bussen räddar lite, men känns inte som en stabil lösning utan mer som ett försök som man inte vet hur slutar.

Oklart in i det sista

Så sent som i mitten av mars klarnade det att studerande över huvud taget får använda bussen. Det krävdes ett undantagstillstånd och de berörda vet ännu inte exakt varifrån bussen avgår och hur man köper biljetter.

Ombord går det i varje fall inte och informationen på VR:s webbplats är knapp.

– Kundtjänsten sade den här veckan att det klarnar då det närmar sig, men nu är det inte många dagar kvar, säger Ekman-Kolehmainen.

Kritisk till processen

Då hon satt in sig i tågfrågan har hon blivit bestört över hur beslutsfattandet gått till, samt myllret av instanser (VR, Kommunikationsministeriet, HRT, kommunerna och NTM-centralen).

– Man har först fattat beslut och sedan informerat om dem i stället för att först höra de berörda. Dessutom har man fört fram felaktiga uppgifter om antalet resenärer eftersom det är billigare att köpa biljett för sträckan Helsingfors-Åbo. Beväringarna verkar heller inte synas i statistiken.

Hon sticker inte under stol med att en del dagsturer knappt har någon resenär som stiger på i Kyrkslätt. Däremot har hon fotograferat stora skaror som stiger på under pendlingstider.

– En del har frågat vad vi kämpar vidare för då besluten redan är fattade, men bra ledarskap innebär att man kan göra ändringar i redan fattade beslut. Vi kämpar vidare för att få de viktiga turerna tillbaka. Det sker knappast nästa vecka, men förhoppningsvis någon gång.

Bättre än befarat

Axxells enhetschef i Karis Lasse Tallqvist är ganska nöjd med utfallet.

– Allmänt kan man säga att läget är hyfsat bra i förhållande till vad vi befarade. Då den tråkiga nyheten kom och vi startade diskussionen såg det dystert ut. Tågtrafiken skulle sluta och inga ersättande bussar komma. Diskussionen öppnade möjligheten att kompensera med en förbindelsebuss.

Den bussen kommer nu att starta vardagar 7.30 från Kyrkslätt, plocka upp passagerare i Ingå 8.00 och vara framme i Karis 8.20.

– Det passar oss jättebra, säger Tallqvist.

Kollektivtrafikens nya tidtabeller kan innebära schemaändringar då följande läsår inleds. Tallqvist ser ändå att helhetsbilden är räddad.

Det är 24 studerande som berörs och av dem är en del ute på inlärning i arbetslivet.

Frågan om ersättande busstrafik kantades ända in i mitten av mars av frågetecken av byråkratisk art om lov och tillstånd, men Axxell har fått klara besked om att allting är ordnat.

Mer läsning