"Den nya staden fick bredare axlar"

Mod. Det krävs modiga beslut för att få stadens ekonomi på rätt köl, säger socialdemokraternas Camilla Grundström. Bild: Lina Enlund

Det skulle ha varit hart när omöjligt för Ekenäs, Karis och Pojo att fortsätta som självständiga, säger Camilla Grundström (SDP).

Stadsstyrelse- och fullmäktigeledamoten Camilla Grundström tror att det hade varit så gott som omöjligt för Pojo, Karis och Ekenäs att kvarstå som självständiga enheter mot bakgrund av negativa årsbid...