Den nya filen på stamvägen byggs redan i år

Den nya körfil som planerats vid korsningen mellan stamväg 51 och Sjundeåvägen blir av redan i år.

Nylands NTM-central har en upphandling på gång för byggarbetet, som innebär att en ny avskiljd körfil byggs intill stamväg 51 för att förbättra trafiksäkerheten.

– Projektet framskred snabbare än vi hade tänkt oss efter att vi hittade en billigare metod för att förstärka marken, säger Kirsi Pätsi vid NTM-centralen.

Den nya metoden innebär att man först bygger en slags vall som är högre än vägnivån. Metoden gör att man inte behöver förstärka marken med dyra metoder, men i gengäld tar det längre tid. Vallen måste sätta sig i ett halvt år, sedan rivs den och man kan bygga den nya vägfilen.

Upphandlingen sker inom mars och byggandet av vallen inleds under våren. Byggandet av själva vägfilen kan beroende på hösten inledas redan i höst.