Den långa vägen till spelplan

Vägen till en ny hall i Sjundeå var lång. Redan 2005 väcktes tanken inom sparbanksstiftelsens inre krets men projektet utvecklades långsamt.

I oktober 2005 initierades visserligen en detaljplaneändring för centrumområdet men några år senare var kommunen tvungen att dra åt svångremmen och alla eventuella investeringar som inte var akuta lades på is.

Först fem år senare togs följande steg. I maj 2010 ansökte kommunstyrelsen i Sjundeå i brådskande ordning om statsunderstöd för att projektet skulle komma med i statens finansieringsplan för åren 2012–2014. I samma tider blev detaljplaneringen klar och hallen hade fått en plats intill den gamla hallen. I juni reserverade Sparbanksstiftelsen i Sjundeå en symbolisk summa för en eventuell byggstart. I det här skedet beräknades kostnaderna för projektet vara 5,2 miljoner euro.

Ägarförening grundades

Först ytterligare några år senare, i december 2012, tog projektet ett verkligt kliv framåt. Då grundades Sjundeå intresseförening av Sjundeå IF, Siuntion Sisu, Badminton Boys and Girls och Sjundeå pensionärsförening. Intresseföreningen, med Henrik Sandström som ordförande, grundade ett aktiebolag, Sjundeå allaktivitetshall, för hallens räkning. Kostnaderna för hallen beräknades nu vara 3,15 miljoner euro. Staten väntades i det här skedet stå för en fjärdedel av kostnaderna och Sparbanksstiftelsen för lika mycket. Resten skulle finansieras med lån och privata medel.

År 2014 beslutade Sjundeå kommun att arrendera en 3 400 kvadratmeter stor tomt intill den gamla hallen till bolaget Sjundeå allaktivitetshall för trettio år. Det långa arrendet gjorde det möjligt för bolaget att ansöka om statsbidrag. I augusti fick projektet byggnadstillstånd och efter att undervisnings- och kulturminister Carl Haglund (SFP) gett grönt ljus för statsbidrag på 750 000 gick projektet vidare.

En konkurrensutsättning gav ett projektpris på 3,6 miljoner euro för bygget. Sparbanksstiftelsen beviljade ett understöd på 800 000 euro och kommunen beviljade borgen för en miljon. I april 2015 började bygget.

Invecklad uppbyggnad

Det som skapat förvirring kring allaktivitetshallens verksamhet är den ägarmodell som valdes. Verksamheten i hallen drivs av aktiebolaget Sjundeå allaktivitetshall, som till hundra procent ägs av Sjundeå intresseförening. Intresseföreningen grundades av sådana lokala föreningar som kunde tänkas ha ett intresse att hyra in sig i hallen.

Syftet med detta var att bredda ägarbasen så att intresseföreningens – och i förlängningen hallens – verksamhet kunde klassas som allmännyttig, och därmed vara befriad från skatteplikt.

Hallbolaget betalar inkomstskatt och samfundsskatt som vilket annat bolag som helst, men intresseföreningen hade alltså räknat med att slippa betala skatt för de understöd den fick för hallbygget. Tidigare i år uppdagades att skattemyndigheterna ändå anser att föreningen ska betala skatt på de 800 000 euro som hallen fick av Sparbanksstiftelsen i Sjundeå. Summan rör sig kring 200 000 euro.

Både skattenämnden och förvaltningsdomstolen har avslagit föreningens besvär. Nu väntar Sjundeå intresseförening på beslut på sin ansökan om besvärstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Blir det ett nej på ansökan måste skatterna betalas.

– Då måste vi väl hitta på hur vi ska göra. Jag antar att Sparbanksstiftelsen måste sälla upp på något sätt, säger Henrik Sandström, som är ordförande för intresseföreningen.

En möjlighet skulle eventuellt också vara att intresseföreningen säljer ut en del av aktierna för hallen. Det skulle förutsätta att man hittar en förening som har medel att köpa in sig i hallen.