Den ekologiska dimensionen av bioekonomi

De ekologiska system vi studerar är ofta komplicerade och påverkas också i hög grad av slumpen.