Ingås äldre blir allt fler – en del hembesök kan bli digitala i framtiden

Ingå måste hitta nya sätt att vårda sina seniorer då befolkningen åldras. Virtuella hemvårdsbesök är ett av förslagen – bland annat sällskap åt seniorer som bor hemma kunde ordnas genom nätkoppling i stället för ett fysiskt besök, anser cheferna.

Den äldre befolkningen i Ingå växer kraftigt de närmaste åren, och de Ingåbor som är över 75 år blir kring sextio fler nästa år jämfört med i år. Kommunen måste därför planera hur man ska klara av det...