Demokratins tidsperspektiv kan förlängas

Det tragiska är att i sitt försök att vara långsiktig, väljer regeringen antagligen den mest kortsiktiga strategin.

Ett av huvudtemana i Antti Rinnes regeringsprogram handlar om att satsa på långsiktighet i beslutsfattandet. Temat är viktigt, eftersom många av de största samhällsproblemen kräver långsiktiga lösning...