Demokrati är ett arv att värna om

Vår demokrati mår inte bra om vi inte använder oss av vår demokratiska rätt.

I USA har man nyss genomfört ett val som vi följt med såväl förskräckelse som framtidshopp.

President Donald Trump och många inflytelserika politiker i hans parti har förnekat valresultatet. Något sådant har aldrig tidigare skett i "världens största demokrati".

De laglärda i USA har gett uttryck för en stor oro, men samtidigt har man poängterat att landets konstitutionella institutioner kommer att hålla.

Trump har meddelat att han kommer att gå till domstol för att bestrida valresultatet. Han verkar förlita sig på att de domare han utnämnt till Högsta domstolen kommer att stödja honom och hans påstående om "stulna val". Om så skulle ske vore det en institutionell kollaps av aldrig tidigare skådat slag och landet skulle drabbas av kaos.

Enligt forskning är de nordiska demokratierna i världsklass, och vi hotas verkligen inte av kaos. Men om vi tänker efter kan vi se att det finns hotbilder också här hos oss.

Apati och avdomning – tanken på att allting är tillräckligt bra eller att man trots allt inte kan påverka någonting.

På våren är det dags för kommunalval. Valen kan endast lyckas om tillräckligt många finländare ställer upp som kandidater, gör valarbete och avlägger sin röst. Just nu känns det som om fler och fler drar sig för att ställa upp som kommunalvalskandidater, och det smärtar mig.

Vår demokrati mår inte bra om vi inte använder oss av vår demokratiska rätt.

Arbetet som förtroendevald är inte alltid roligt, men det är berikande. Man kan också se det som ett privilegium att få vara med om att bestämma i frågor som berör ens hemkommun. Även små framsteg kan ge mycket glädje.

Som kommunalt förtroendevald i Ingå är jag till exempel glad över att jag fick vara med om att bevara vårt gamla bibliotek Wilhelmsdal som ett vardagsrum för kommuninvånarna.

Demokrati är en gåva som vi fått i arv av tidigare generationer. Låt oss värna om den! Kanske just du skulle vilja ställa upp i vårens kommunalval?

Elina Hatakka, förtroendevald (De gröna), Ingå

Mer läsning