Demokrati är en lyxvara

Kom ihåg att våra medborgerliga rättigheter och friheter kanske är det finaste vi har – vid sidan om bastun.

I samband med alla politiska val pågår en allmän debatt i Finland kring varför man borde (orka) rösta. En dimension i diskussionen handlar om en nedsättande attityd angående demokratin. Det är förstås...