Delgeneralplan för Horsbäck–Läpp till fullmäktige

Stadsstyrelsen i Raseborg föreslår för stadsfullmäktige att delgeneralplanen för Horsbäck–Läpp ska godkännas.

Stadsstyrelsen beslöt i måndags efter omröstning att föreslå att stadsfullmäktige ska godkänna förslaget till delgeneralplan för Horsbäck–Läpp.

– Det var om en detalj i planförslaget vi röstade, säger styrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Närmare bestämt om byggrättens storlek på tomten som i planförslaget reserverats för dagligvaruhandel i Läpp i Karis.

För att föreslå att fullmäktige ska godkänna planen enligt förslaget om 4 000 kvadratmeter byggrätt röstade Mats Lagerstam, Kimmo Koivunen, Camilla Grundström, Isabella Alén, Tina Nykänen-Lindqvist och Maj-Britt Malmén.

Jan-Mikael Ekholm, Kati Sointukangas och Anders Walls röstade mot förslaget. De hade hellre sett att byggrätten halverats.

Stadsfullmäktiges första möte för hösten är inprickat till den 16 september.

– Planförslaget torde komma till behandling i fullmäktige då, säger Anders Walls.

Två växte ihop till en

Ursprungligen inleddes planläggningen av områdena som två skilda planprojekt, ett för Läpp och ett för Horsbäck–Kärrby. Sammantaget omfattar området cirka 1 460 hektar.

Tanken är att Horsbäck–Läpp delgeneralplan ska stödja näringslivets verksamhetsmöjligheter, bland annat finns alltså planer på en stormarknad i Läpp. Planen ska också skapa möjligheter för nytt boende.

Mer läsning