Degerbybor samlar hus för fibernät

Svart fläck. Internetanslutningarna i Degerby lämnar mycket övrigt att önska, anser invånare. Bild: VN-arkiv/Benjamin Lundin

En arbetsgrupp kartlägger intresset av fiberanslutning i Degerby. Om 25 hushåll hoppar på kan området få rejält snabbare Internet.

Fiberanslutningar till privata hushåll i Degerby har aktualiserats i och med att kommunen ska bygga ut en fiberanslutning till Degerby skola. I samband med det arbetet finns det en möjlighet för andra intresserade att också ansluta sig till en billigare summa än annars. Men det behövs 25 hushåll.

En arbetsgrupp som har tillsatts av byarådet i Degerby har nyligen skickat ut en enkät för att kartlägga intresset i byn.

– På en träff som byarådet ordnade i februari kom sexton personer som alla var intresserade åtminstone i någon mån. De upplevde alla att de behöver en bättre anslutning, antingen för jobbet eller annars, säger Leif Nysten, Degerbybo och en av tre medlemmar i fiberarbetsgruppen.

– Degerby är ett underutvecklat område när det gäller bredband. Det är egentligen bara en operatör som erbjuder bredband och hastigheten påverkas direkt av användarvolymen. Det är riktigt eländigt emellanåt.

En fiberanslutning skulle enligt Nysten inte bara försnabba internet utan också möjliggöra inskaffandet av tv-kanaler.

– Dessutom ger det mervärde åt fastigheten, säger han.

Nysten anser att Degerby överlag borde utvecklas mera. Trots att området ligger så pass nära huvudstadsregionen och har flera hundra invånare är det många faktorer som är underutvecklade i byn. Hit hör avloppsnät, väginfrastrukturen, gatubelysning och gång- och cykelvägar.

Mera info om projektet kan fås av byarådet i Degerby.