Ingå planerar för snabba åtgärder för att öppna tågstationen för trafik igen

Ingå kommun har utrett hur området kring Ingå station kunde utvecklas för både trafik och boende. Förhoppningen är att stationen åter ska öppnas för trafik i samband med större satsningar på kustbanan.

En utredning beställd av Ingå kommun tar fram tre alternativ för att öppna Ingå station på nytt.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
15.09.2022 18:05
En utredning beställd av kommunen visar på tre alternativ för utvecklingen av området kring Ingå station för boende och trafik. Alternativen visar olika lösningar för hur man med små åtgärder kunde öppna stationen för trafik på kort varsel.

ANDRA LÄSER