SU vill höja flyktingkvoten till 5 000

Svensk Ungdom efterlyser att flyktingkvoten höjs till 5 000 per år.

Enligt Frida Sigfrids, ordförande i ungdomsförbundet Svensk Ungdom, är regeringens agerande i flyktingfrågan är under all kritik.
20.08.2021 17:03
– Finland måste vakna, ta sitt ansvar och hjälpa till. Med tanke på de kriser som finns globalt och att rekordmånga människor befinner sig på flykt just nu är målsättningen att ta emot 1 050 kvotflyktingar per år för lite, säger Frida Sigfrids, ordförande i ungdomsförbundet Svensk Ungdom.
Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) har länge förespråkat en humanare flyktingpolitik, och föreslog i veckan att flyktingkvoten skulle höjas till 2 000 personer per år.
Enligt Sigfrids är siffran ändå för liten och förändringen borde ha skett betydligt tidigare.
Svensk Ungdom vill nu att kvoten höjs till 5 000 flyktingar per år.
Enligt Sigfrids är regeringens agerande i frågan är under all kritik.
– Finland har alla möjligheter att ta emot fler kvotflyktingar. Både jag och Svensk Ungdom tycker att höjningen som föreslagits är för låg. Bland annat i Afghanistan är läget kritiskt och ett beslut om att höja flyktingkvoten borde ha fattats för länge sedan, säger Sigfrids.