Händer i dag: Regeringen sammanträder för att diskutera coronaläget

Många tillfälliga lagar som stiftats med anledning av epidemin slutar gälla i sommar.

Regeringen samlas i Ständerhuset under onsdagen för att bland annat diskutera en eventuell ändring av vaccinationsstrategin.
Regeringen sammanträder i dag klockan 16 vid Ständerhuset i Helsingfors för att diskutera det aktuella coronaläget. Exakt vad som kommer att diskuteras har inte regeringen informerat om i detta skede.
Enligt uppgifter i medier kan till exempel frågan om framtiden för de tillfälliga lagar som stiftats med anledning av pandemin vara ett ämne för diskussioner. Många av lagarna upphör att gälla under sommaren.
Även frågan om en eventuell ändring av vaccinationsstrategin kan bli aktuell under dagens förhandlingar. Social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit att man efter att riskgrupperna har vaccinerat skulle prioritera vaccinationer i områden där smittspridningen är som störst.
Förslaget skickades på remiss vid månadsskiftet. Remissrundan avslutades på tisdagen och den visar att motståndet mot en ändrad prioriteringsordning är starkt i de flesta sjukvårdsdistrikt. Det är närmast i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt man ställer sig positiva till en omprioritering.
En omprioritering skulle innebära att vaccinationstakten minskar i sjukvårdsdistrikt där smittspridningen är låg.
ANDRA LÄSER